გრინდელვალდის დანაშაულის გაგრძელება, ძმა ძმის წინააღმდეგ ... ...